אתר צניחה חופשית בישראל הוקם לשם הגברת המודעות של ספורט צניחה חופשית בישראל וכן לשם יצירת תמונה רחבה יותר על מהות הספורט בארץ ובעולם.